Proefveldwerking Landbouw

Het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland is actief lid van de landbouwcentra plantaardige productie waarbij in de diverse teelten vulgariserende praktijkproeven worden aangelegd en opgevolgd.

Deze landbouwcentra zijn:

  • LCA (Landbouwcentrum Aardappelen)
  • LCG (Landbouwcentrum Granen Vlaanderen)
  • LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen)

Elk landbouwcentrum bestaat uit een raad van bestuur en een technisch comité waarbij dit laatse een overleg platform is om over gans Vlaanderen gemeenschappelijke proeven aan te leggen en op te volgen.

Deze gemeenschappelijke resultaten worden jaarlijks gebundeld in publicaties per landbouwcentrum.
De resultaten van de proeven in het kader van het Landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV) kan je terug vinden in bijhorende documenten. Je kan deze raadplegen en voor meer info omtrent de resultaten kan je met de school contact opnemen.
 
Naast zijn actieve rol in de plantaardige centra is het LTCW ook actief in de proefcentra dierlijke productie. Zo organiseert de school i.s.m. PCV (Proefcentrum Varkens) op dit moment een opleiding varkensvoeding (3 woensdagnamiddagen) en cursussen in het kader van PCR (Proefcentrum Rundvee).
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be