Leerlingbegeleiding

Soms hebben leerlingen niet enkel te maken met de ‘alledaagse kleine bekommernissen’, maar worden zij geconfronteerd met problemen van ernstiger aard: een moeilijke gezinssituatie, fysieke of psychische problemen, leermoeilijkheden ….

In dat geval wordt er best contact gezocht met de mensen van de leerlingbegeleiding. Dat zijn de ‘groene leerkrachten’, begeleiders die lesvrij werden gemaakt om leerlingen (en hun ouders) op te vangen.

Voor onze school is de leerlingbegeleiding samengesteld uit:

 
   
 Dhr. Karel De Meyer
1e, 2e en 3e jaar
 Mevr. Ase Van de Vijver
4e, 5e, 6e en 7e jaar
 Dhr. Filip Permentier
LO & Sport
 
 

Informatie jongerenthema’s en hulpverlening

We willen jullie als school enkele interessante websites meegeven voor u als ouders en/of de leerlingen. Op deze websites vindt u informatie over jongerenthema’s waarbij u als ouder of kind vragen kan hebben.

A. Jongerenthema’s

Wat Wat – De Ambrassade
WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Een samenleving waar álle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond.

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen.

Website: www.watwat.be

Jeugdhulp

Opgroeien. Soms gaat alles vanzelf, soms net veel te snel. Met grote en kleine zorgen, of praktische beslommeringen. Opgroeien is altijd intens en boeiend. Advies, ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp tijdens het opgroeien maakt écht een verschil.

Kansrijk opgroeien; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen

Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel kunnen ze, indien nodig, rekenen op langdurige ondersteuning; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. Zo weten kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund wanneer dat nodig is.

Op een positieve manier worden de eigen krachten van kinderen, jongeren en ouders versterkt. Want oplossingen die je samen vindt, werken het best. Zo gaat ook de samenleving zelf erop vooruit.

Website: www.jeugdhulp.be

Click Safe – Child Focus

Op deze website vind je als ouder informatie over hoe je als gezin met internetonderwerpen kan omgaan. Hoe maak je hiervan een opvoedingsonderdeel maakt zodat je je kinderen kan leren veilig om te gaan met het gebruik van internet.

Website: https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

B. Hulpverlening

CLB, Centrum voor LeerlingBegeleiding, Sint- Niklaas

Met welke vragen en voor welke onderwerpen kan een leerling, ouder of school bij het CLB terecht?

· Leren en studeren

· Onderwijsloopbaan

· Psychisch en sociaal functioneren

· Preventieve gezondheidszorg

Het CLB begeleid jou en je kind in de juiste richting van hulpverlening. Het CLB heeft hierin ook geheimhoudingsplicht naar externen alsook de school.


Website: www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
Onthaalmedewerker: Mvr. De Kerpel – edkerpel@vclbwaasdender.be

CGG – Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CGG Waas & Dender richt zich naar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen.
biedt ambulante therapeutische en/of psychiatrische hulp aan via multidisciplinaire teams, met het oog op herstel van het psychische evenwicht of het dragelijk maken van psychische stoornissen. We doen dit zowel voor de cliënt zelf als voor zijn/haar omgeving.
Hier kan jezelf of je kind terecht voor:

· Tabak, Alcohol en Drugpreventie

· Suïcidepreventie

· Psychologische weerbaarheid

Website: www.cggwaasendender.be

TEJO Sint-Niklaas

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Meer info en openingsuren zijn terug te vinden op: https://tejo.be/

C. Heb je vragen over:

Eetstoornissen

www.anbn.be

Drugs

www.druglijn.be

Geestelijke gezondheidszorg

www.fitinjehoofd.be

www.noknok.be

www.overkop.be

Gender en Seksuele voorkeur

www.lumi.be

www.min19.be

Verlies van een dierbare:

www.missingyou.be

Seksueel en fysiek misbruik
www.nupraatikerover.be
www.seksueelgeweld.be

Transgender
www.transgenderinfo.be

Zwangerschap
www.fara.be
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be