Oudercomité

Het oudercomité is de spreekbuis van alle ouders met als doel een brug te zijn tussen ouders en de school en op die manier de schoolwerking te ondersteunen en te zorgen voor een sterke en verbonden school. Het oudercomité bestaat uit een toffe groep ouders die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school. Door deze samen-werking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen. Als actief medewerker van het oudercomité zal u een vijftal keer per schooljaar de gelegenheid hebben met andere ouders van gedachten te wisselen.
 

Wat doet het oudercomité?

  • Financiële steun: Met de opbrengst van de georganiseerde winstgevende activiteiten wordt er door de ouders gekozen om zowel  activiteiten van de school als eigen projecten financieel te ondersteunen. De voorbije schooljaren hebben we strips, spel– en tekenmateriaal voor de ontspanningsruimte aangekocht, een beamer voor filmfora,  ondersteuning bij aankoop van didactisch materiaal voor de klassen, bijdrage in het huurgeld van leerondersteunende software e.d.,
  • We willen  leerrijke activiteiten organiseren voor onze kinderen.
  • We willen een veiliger schoolomgeving voor onze kinderen nastreven


broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be