Kalender

nov

24

  • Vergadering oudercomité

dec

1

  • De Sint komt! (oudercomité)

Examenroosters - december 2020

dinsdag 24 november 2020, 10:01.

Beste leerlingen
Beste ouder(s)
 
Hieronder vinden jullie de examenroosters terug voor de komende examenperiode:
 Alvast veel succes gewenst! 


Inschrijvingen tijdens de kerstvakantie

donderdag 19 november 2020, 11:46.

Onze school is tijdens de kerstvakantie enkel op afspraak te bereiken op volgende dagen:
  • dinsdag 22 december 2020
  • maandag 28 december 2020 
Wenst u een afspraak te maken?
Stuur dan een mailtje met daarin duidelijk de naam van de leerling, de datum waarop u wenst langs te komen, het leerjaar waarvoor u wenst in te schrijven en eventueel de basisoptie.
 
Mailen kan naar:


COVID-19: Afspraken

donderdag 19 november 2020, 11:06.

Beste ouders en beste leerling
 
Vanaf 1 september start het nieuwe schooljaar en wij hoeven u niet te vertellen dat het opnieuw een hele organisatie was om de (veranderende) richtlijnen van de overheid te volgen wat betreft de corona veiligheidsvoorschriften.
 
Zoals u al gehoord heeft, starten we in code geel.
 
Zodra het pandemieniveau wijzigt, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de aangepaste veiligheidsmaatregelen en indien u meer wil weten over de verschillende scenario's kan u steeds de website van het ministerie raadplegen: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus.
 
Hieronder al een kort overzicht van enkele vragen. Lees zeker verder want na de vragen, komen er nog een aantal belangrijke wijzigingen.
 
Wat met leerlingen die teruggekeerd zijn uit een regio/land met code oranje?
 
De school vraagt nadrukkelijk dat u uw zoon/dochter laat testen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts! We vragen u om een periode van 14 dagen quarantaine in acht te nemen. Hetzelfde vragen wij aan onze personeelsleden.
 
Wat met leerlingen die teruggekeerd zijn uit een regio/land met code rood?
 
Iedereen die uit een zone komt met code rood, zal op school worden geweigerd. Iedereen die terugkeert uit een land/regio met code rood, is wettelijk verplicht 14 dagen in quarantaine te gaan en zich te laten testen.
 
Enkele van de belangrijkste maatregelen thuis en op school:
 
Wat in geval van ziektesymptomen?
 
Thuis: Indien uw zoon/dochter thuis ziektesymptomen vertoont, blijft hij/zij thuis. Raadpleeg onmiddellijk de huisarts voor een test. Ook aan onze personeelsleden vragen wij om thuis te blijven in geval van ziektesymptomen.
 
Op school: Indien uw zoon/dochter ziektesymptomen ontwikkelt op school, dan wordt het in quarantaine geplaatst. De school contacteert u. Wij vragen u om uw zoon/dochter op te halen en om naar de huisarts te gaan voor een test. Uw zoon/dochter mag pas na een negatieve test terug naar school komen.
 
Wat indien een besmetting wordt vastgesteld op school?
 
De richtlijnen van het ministerie van Onderwijs dienen in dat geval te worden gevolgd.
 
Wat indien uw zoon/dochter tot een risicogroep behoort?
 
Indien uw zoon/dochter een bepaalde ziekte heeft en daardoor tot de risicogroep behoort, vraagt u aan de huisarts of aanwezigheid op school kan. Indien dit niet mogelijk is, dient de arts een attest te schrijven. Neem zeker ook contact op met de school om te bespreken hoe uw zoon/dochter toch verder het lesgebeuren kan volgen (vb. afstandsonderwijs). Er dient ook altijd contact opgenomen te worden met de CLB-arts voor advies.
 
Belangrijk: schooleigen afspraken.
 
Via onderstaande link vindt u de afspraken die gemaakt zijn in samenspraak met personeel, vakbond en schoolraad.
 
 
Wij hopen alleszins op een goede en veilige start voor iedereen en dat het schooljaar voor de rest hopelijk normaal zal verlopen. Bij eventuele vragen en/of opmerkingen mag u de school uiteraard altijd contacteren.
 
Vriendelijke groeten
Vanwege directie, leerkrachten en secretariaat
 


Invulformulier start schooljaar

donderdag 19 november 2020, 11:06.

Beste ouder(s)
 
Gelieve via volgende link uw voorkeuren bij de bundel voor de start van het schooljaar op te geven:
 
 
Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen! 
 


Het nieuwe platform: CASPR

donderdag 19 november 2020, 11:06.

Doordat Schoolonline stopt vanaf 1 september zijn we overgestapt naar een nieuw platform: CASPR. Het zal voor ons allemaal even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn weg snel zal terug vinden.
 
Leerlingen kunnen aanmelden met het e-mailadres van de school. De ouders kunnen met hun eigen e-mailadres inloggen. 
 
Via deze link bereik je het platform: https://kolvw.caspr.be/
 
Meer weten?
KLIK HIER (PDF-weergave) 
of surf naar de infopagina voor de PowerPoint: KLIK HIER 
 
Of kijk in de leerlingagenda op bladzijde 8, 9 en 10. 


Onze school fietst 1000km voor "Kom Op Tegen Kanker"

donderdag 15 oktober 2020, 10:06.

Beste collega’s, ouders, vrienden en sympathisanten
 
Wij zouden met onze school graag mensen met kanker een hart onder riem steken omdat zoveel mensen met deze ziekte geconfronteerd worden, bij familie, vrienden en collega’s. Dit jaar zal onze school deelnemen aan de ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’. Het betreft een fietstocht van duizend kilometer voor het goede doel verdeeld onder een delegatie van 8 sportieve leerkrachten.
 
Om het benodigde startgeld (5500 euro) bijeen te sprokkelen, zullen we gedurende het schooljaar een aantal acties ondernemen waarvan de opbrengst integraal naar Kom op tegen Kanker gaat.
 
Op vrijdag 13 november steken we van wal met een eerste warme actie: ‘een stoofvlees met friet drive-in’. Details vind je op de affiche en bestellen kan via een formulier op de website en via de Facebookpagina van onze school.
 
Klik HIER om de affiche te raadplegen. Op de tweede pagina vindt u het inschrijvingsformulier.
 
Lust je geen stoofvlees, maar wil je wel onze actie steunen, dan kan dat zeker.
Het is mogelijk om als gift een vrije bijdrage te doen. Goed om weten is dat giften fiscaal aftrekbaar zijn (in 2020 voor 60%) vanaf 40 euro. Een vrije bijdrage kan gestort worden via de online betaalomgeving van Kom op tegen Kanker. Deze is te vinden via: www.de1000km.be/team/biobroeders
Storten kan op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker (BE14 7331 9999 9983). Belangrijk is de vermelding “170229766 GIFT” te noteren bij je overschrijving. Zo komt je bijdrage zeker bij ons fietsteam terecht als startgeld.
 
Wij trainen alvast onze beenspieren en zijn vol goede moed dankzij jullie medewerking en sponsoring.
Alvast bedankt!
 
De betrokken leerkrachten
Hilde Verhelst
Joris Verbeke
Directie
 
 
 


STEM-school

maandag 21 september 2020, 13:48.

Onze school behaalt een Europees erkend STEM-label!

STEM-onderwijs van internationaal topniveau aanbieden. Met die ambitie stapte onze school mee in het project IN2STEM van Voka. We zijn dan ook heel trots dat we zopas het EU STEM-schoollabel behaalden met een score van 87,4%.

Scholen worden geëvalueerd op basis van 21 verschillende criteria die ze in hun dossier aantoonbaar moeten kunnen beargumenteren. Dat gaat niet enkel over het niveau van de schoolinfrastructuur, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de industrie, de integratie van digitale leervormen en -communicatie en de professionalisering van de leerkrachten.

Het doel van dit label is het opzetten van een lerend netwerk tussen scholen en bedrijven, waar scholen onderling van elkaar kunnen leren en waar bedrijven de nodige ruimte krijgen om input te geven. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal. Aan de hand van dit project wil VOKA de samenwerking tussen scholen en bedrijven nog versterken.

 
 
 


Opendeur

donderdag 7 mei 2020, 20:56.

Dit jaar kan u alle info omtrent onze school terugvinden via deze virtuele tour doorheen onze school. We wensen jullie alvast veel plezier tijdens het virtuele bezoekje!
 


Infobrochure 2020-2021

dinsdag 17 november 2020, 14:30.

Benieuwd naar onze domeinen en opties in de eerste graad? Benieuwd naar de richtingen in tweede en derde graad? Klik op de foto om onze schoolbrochures te raadplegen! (De brochure opent in een nieuwe pagina.)
 
Klik hier voor ons studieaanbod!
 
    


broederscholen logo
adres
Broederschool Biotechnische & Sport
Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 760 10 90
info@bio.broeders.be